Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 2. maj 2018 - Bruselj

19. Razpored dela
CRE

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje maja I 2018 (PE 621.577/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Sreda

Zahteva skupine PPE, da se na dnevni red kot tretja točka, po poročilu Marca Wallija (A8-0139/2018) doda izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o predsedniških volitvah v Venezueli in da se razprava zaključi z vložitvijo predlogov resolucij. Glasovanje bo v četrtek.

Govorili so Esteban González Pons v imenu skupine (prvi del) PPE, ki je obrazložil zahtevo, Javier Couso Permuy, ki ji je nasprotoval, Ska Keller, ki ji je nasprotovala na podlagi člena 156 Poslovnika, Esteban González Pons, ki je zato predlagal, da se vložitev predlogov resolucij nadomesti z izjavo predsednika v imenu skupščine, vendar se Ska Keller ni strinjala s predlogom.

Parlament je z elektronskim glasovanjem (214 glasov za, 125 proti ter 16 vzdržanih glasov) odobril prvotno zahtevo skupine PPE.

Govoril je Javier Couso Permuy o postopku (predsednik je podal pojasnilo).

Zahteva skupine GUE/NGL, da se na dnevni red po izjavi Sveta in Komisije o kaznivih dejanjih zalezovanja in zaščiti žrtev v EU (točka 41 končnega osnutka dnevnega reda) doda izjava Sveta in Komisije o uporabi mednarodnih standardov v Španiji pri opredelitvi spolnega nasilja glede na nedavni primer “La Manada”.

Govorili so Tania González Peñas v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, ki je obrazložila zahtevo, ter Rosa Estaràs Ferragut, ki je nasprotovala zahtevi.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (188 glasov za, 136 proti, 20 vzdržanih glasov) odobril zahtevo.

Zahteva skupine Verts/ALE, da se na dnevni red doda izjava Komisije o tarifah, ki so jih v sektorju jekla in aluminija uvedle Združene države Amerike. Razprava se ne bi končala z vložitvijo predlogov resolucij.

Govorili so Ska Keller v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, ki je obrazložila zahtevo, ter Christofer Fjellner, ki je nasprotoval zahtevi.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (167 glasov za, 175 proti ter 10 vzdržanih glasov) zavrnil zahtevo.

Četrtek

Na četrtkovo glasovanje se doda nasprotovanje v skladu s členom 106: “gensko spremenjena sladkorna pesa H7-1”.

S tem je bil določen razpored dela.

Zadnja posodobitev: 23. oktober 2018Pravno obvestilo