Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 2 ta' Mejju 2018 - Brussell

20. Adozzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar il-pakkett ta' miżuri rigward il-QFP wara l-2020 (dibattitu)
CRE

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Adozzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar il-pakkett ta' miżuri rigward il-QFP wara l-2020 (2018/2594(RSP))

Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) u Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjoni.

Intervent ta': Jean-Claude Juncker.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Udo Bullmann f'isem il-Grupp S&D, Bernd Kölmel f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Liadh Ní Riada f'isem il-Grupp GUE/NGL, Patrick O'Flynn f'isem il-Grupp EFDD, Marco Zanni f'isem il-Grupp ENF, Krisztina Morvai Membru mhux affiljata, u José Manuel Fernandes.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

Interventi ta': Maria João Rodrigues, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, André Elissen, Jan Olbrycht, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, Jean Arthuis, Helga Trüpel, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Jens Geier, Marian-Jean Marinescu, Kathleen Van Brempt u Françoise Grossetête.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

Interventi ta': Isabelle Thomas, Czesław Adam Siekierski, Lambert van Nistelrooij, Petri Sarvamaa, Salvatore Cicu, Gunnar Hökmark, Angelika Niebler u Paul Rübig.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Christian Ehler, José Blanco López, Notis Marias, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Cláudia Monteiro de Aguiar u Nicola Caputo.

Intervent ta': Günther Oettinger.

Id-dibattitu ngħalaq.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

Aġġornata l-aħħar: 23 ta' Ottubru 2018Avviż legali