Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 2. maj 2018 - Bruxelles

22. Præsidentvalg i Venezuela (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Præsidentvalg i Venezuela (2018/2695(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Ramón Jáuregui Atondo for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Karoline Graswander-Hainz og Ana Miranda for Verts/ALE-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Gabriel Mato, Beatriz Becerra Basterrechea og João Pimenta Lopes.

Indlæg af Federica Mogherini.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.10 i protokollen af 3.5.2018.

Seneste opdatering: 23. oktober 2018Juridisk meddelelse