Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 2 maj 2018 - Bryssel

22. Presidentvalet i Venezuela (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Presidentvalet i Venezuela (2018/2695(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Karoline Graswander-Hainz och Ana Miranda för Verts/ALE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Gabriel Mato, Beatriz Becerra Basterrechea och João Pimenta Lopes.

Talare: Federica Mogherini.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.10 i protokollet av den 3.5.2018.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande