Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2216(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0135/2018

Внесени текстове :

A8-0135/2018

Разисквания :

PV 02/05/2018 - 23
CRE 02/05/2018 - 23

Гласувания :

PV 03/05/2018 - 7.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0196

Протокол
Сряда, 2 май 2018 г. - Брюксел

23. Годишен доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите (разискване)
CRE

Доклад относно годишния доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите [2017/2216(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

Gilles Pargneaux представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Изказаха се: Barbara Kudrycka (докладчик по становището на комисията LIBE), Marian-Jean Marinescu, от името на групата PPE, Caterina Chinnici, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Olaf Stuger, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Емил Радев, Inés Ayala Sender и Zoltán Balczó.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Notis Marias, Eleftherios Synadinos и Juan Fernando López Aguilar.

Изказаха се: Corina Crețu и Gilles Pargneaux.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 от протокола от 3.5.2018 г г.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация