Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 2. mai 2018 - Brüssel

25. Jälitamiskuriteod ja ohvrite kaitse ELis (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Jälitamiskuriteod ja ohvrite kaitse ELis (2018/2665(RSP))

Monika Panayotova (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Věra Jourová (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Lara Comi fraktsiooni PPE nimel, Cécile Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel, Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel, Daniela Aiuto fraktsiooni EFDD nimel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Jeroen Lenaers ja Rosa Estaràs Ferragut.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Krisztina Morvai.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Monika Panayotova.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2018Õigusalane teave