Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 2 mei 2018 - Brussel

27. Toepassing door Spanje van internationale normen inzake de definitie van seksueel geweld in het licht van de recente zaak "La Manada" (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Toepassing door Spanje van internationale normen inzake de definitie van seksueel geweld in het licht van de recente zaak "La Manada" (2018/2696(RSP))

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Rosa Estaràs Ferragut, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Rosa Estaràs Ferragut, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, en Anna Hedh.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Inés Ayala Sender om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Anna Hedh die hierop ingaat, Izaskun Bilbao Barandica en Jordi Solé.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Florent Marcellesi, Ángela Vallina en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Monika Panayotova.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling