Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2666(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

O-000031/2018 (B8-0016/2018)

Rozpravy :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Středa, 2. května 2018 - BruselKonečné znění

28. Ochrana dětí v rámci migrace (rozprava)
CRE

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000031/2018), kterou pokládají Anna Maria Corazza Bildt a Roberta Metsola za skupinu PPE; Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein a Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D; Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans a Sophia in 't Veld za skupinu ALDE; Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez a Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL; Judith Sargentini a Jean Lambert za skupinu Verts/ALE Komisi: Ochrana dětí v rámci migrace (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018)

Caterina Chinnici, Anna Maria Corazza Bildt, Hilde Vautmans, Hilde Vautmans, Cornelia Ernst a Jean Lambert rozvinuly otázku.

Věra Jourová (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Roberta Metsola za skupinu PPE, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, Marek Jurek za skupinu ECR, Margot Parker za skupinu EFDD, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Bernd Kölmel, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Jeroen Lenaers a Andrejs Mamikins.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Silvia Costa, Notis Marias, Linnéa Engström a Krisztina Morvai.

Vystoupila Věra Jourová.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—    Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola a Ivo Belet za skupinu PPE; Caterina Chinnici, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos a Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy za skupinu S&D; Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar a Gérard Deprez za skupinu ALDE; Jean Lambert za skupinu Verts/ALE; Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL a Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo o ochraně migrujících dětí (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.12 zápisu ze dne 3.5.2018.

Poslední aktualizace: 23. října 2018Právní upozornění