Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2666(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

O-000031/2018 (B8-0016/2018)

Arutelud :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Kolmapäev, 2. mai 2018 - Brüssel

28. Lapsrändajate kaitse (arutelu)
CRE

Suuliselt vastatav küsimus (O-000031/2018), mille esitas(id) Anna Maria Corazza Bildt ja Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel; Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein ja Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel; Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans ja Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel; Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez ja Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel; Judith Sargentini ja Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Lapsrändajate kaitse (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018)

Caterina Chinnici, Anna Maria Corazza Bildt, Hilde Vautmans, Hilde Vautmans, Cornelia Ernst ja Jean Lambert esitasid küsimuse.

Věra Jourová (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, Marek Jurek fraktsiooni ECR nimel, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Bernd Kölmel, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Jeroen Lenaers ja Andrejs Mamikins.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Silvia Costa, Notis Marias, Linnéa Engström ja Krisztina Morvai.

Sõna võttis Věra Jourová.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—    Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola et Ivo Belet, fraktsiooni PPE nimel; Caterina Chinnici, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos et Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy fraktsiooni S&D nimel; Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar ja Gérard Deprezfraktsiooni ALDE nimel; Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel; Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel; ja Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo lapsrändajate kaitse kohta (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.5.2018 protokollipunkt 7.12.

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2018Õigusalane teave