Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2666(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000031/2018 (B8-0016/2018)

Debatten :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 2 mei 2018 - BrusselDefinitieve uitgave

28. De bescherming van migrerende kinderen (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000031/2018) van Anna Maria Corazza Bildt et Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein en Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie; Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans en Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez en Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: De bescherming van migrerende kinderen (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018)

Caterina Chinnici, Anna Maria Corazza Bildt, Hilde Vautmans, Cornelia Ernst en Jean Lambert lichten de vraag toe.

Věra Jourová (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Bernd Kölmel, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Jeroen Lenaers en Andrejs Mamikins.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Silvia Costa, Notis Marias, Linnéa Engström en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—    Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola et Ivo Belet, namens de PPE-Fractie, Caterina Chinnici, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos en Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar en Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie, en Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo over de bescherming van migrerende kinderen (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.12 van de notulen van 3.5.2018.

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling