Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2666(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000031/2018 (B8-0016/2018)

Debaty :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 2 maja 2018 r. - BrukselaWersja ostateczna

28. Ochrona migrujących dzieci (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000031/2018), które skierowali: Anna Maria Corazza Bildt i Roberta Metsola, w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein i Enrique Guerrero Salom, w imieniu grupy S&D, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans i Sophia in 't Veld, w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez i Kostadinka Kuneva, w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini i Jean Lambert, w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Ochrona migrujących dzieci (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018)

Caterina Chinnici, Anna Maria Corazza Bildt, Hilde Vautmans, Cornelia Ernst i Jean Lambert rozwinęli pytanie.

Věra Jourová (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Roberta Metsola, w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom, w imieniu grupy S&D, Marek Jurek, w imieniu grupy ECR, Margot Parker, w imieniu grupy EFDD, Konstantinos Papadakis, niezrzeszony, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Bernd Kölmel, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Jeroen Lenaers i Andrejs Mamikins.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Silvia Costa, Notis Marias, Linnéa Engström i Krisztina Morvai.

Głos zabrała Věra Jourová.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—    Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola i Ivo Belet, w imieniu grupy PPE, Caterina Chinnici, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos i Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar i Gérard Deprez, w imieniu grupy ALDE, Jean Lambert, w imieniu grupy Verts/ALE, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy GUE/NGL, i Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, w sprawie ochrony migrujących dzieci (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.12 protokołu z dnia 3.5.2018.

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018Informacja prawna