Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2666(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000031/2018 (B8-0016/2018)

Rozpravy :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 2. mája 2018 - BruselFinálna verzia

28. Ochrana migrujúcich detí (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000031/2018), ktorú položili Anna Maria Corazza Bildt a Roberta Metsola v mene skupiny PPE, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein a Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans a Sophia in 't Veld, v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez a Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini a Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE pre Komisiu: Ochrana migrujúcich detí (2018/2666(RSP)) (B8-0016/2018)

Caterina Chinnici, Anna Maria Corazza Bildt, Hilde Vautmans, Cornelia Ernst a Jean Lambert rozvinuli otázku.

Věra Jourová (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Roberta Metsola v mene skupiny PPE, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Marek Jurek v mene skupiny ECR, Margot Parker v mene skupiny EFDD, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Bernd Kölmel, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Jeroen Lenaers a Andrejs Mamikins.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Silvia Costa, Notis Marias, Linnéa Engström a Krisztina Morvai.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—    Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola a Ivo Belet v mene skupiny PPE, Caterina Chinnici, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Miltiadis Kyrkos a Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy v mene skupiny S&D, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar a Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis a Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL a Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo o ochrane migrujúcich detí (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.12 zápisnice zo dňa 3.5.2018.

Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne oznámenie