Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2922(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000040/2018 (B8-0017/2018)

Debatten :

PV 02/05/2018 - 29
CRE 02/05/2018 - 29

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 2 mei 2018 - Brussel

29. Een mondiaal verbod op dierproeven voor cosmetica (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000040/2018) van Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi en Sylvie Goddyn, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Een mondiaal verbod op dierproeven voor cosmetica (2018/2922(RSP)) (B8-0017/2018)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000041/2018) van Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi en Sylvie Goddyn, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Een mondiaal verbod op dierproeven voor cosmetica (2018/2922(RSP)) (B8-0018/2018)

Sirpa Pietikäinen licht de vragen toe.

Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Karin Kadenbach, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Linnéa Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Diane James, niet-fractiegebonden lid, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Flack, Anja Hazekamp, Mireille D'Ornano en Dobromir Sośnierz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Notis Marias, Georgios Epitideios en Jiří Pospíšil.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska en Monika Panayotova.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi et Sylvie Goddyn, namens de Commissie ENVI, over een mondiaal verbod op dierproeven voor cosmetica (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.13 van de notulen van 3.5.2018.

Laatst bijgewerkt op: 23 oktober 2018Juridische mededeling