Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 2. mája 2018 - Brusel

31. Zloženie výborov

Na žiadosť skupiny S&D Parlament schválil toto menovanie:

výbor ECON: Giuseppe Ferrandino namiesto Uda Bullmana

Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne oznámenie