Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 - Βρυξέλλες

36. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 23.15.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου