Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 2. května 2018 - Brusel
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 5.Přivítání
 6.Složení Parlamentu
 7.Ověření pověřovacích listin
 8.Žádost o zbavení imunity
 9.Členství ve výborech a v delegacích
 10.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 11.Opravy (článek 231 jednacího řádu)
 12.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu)
 13.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 14.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 15.Předložení dokumentů
 16.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 17.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 18.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 19.Plán práce
 20.Rozhodnutí Komise přijaté v souvislosti s balíčkem opatření týkajících se VFR po roce 2020 (rozprava)
 21.Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2016 (rozprava)
 22.Prezidentské volby ve Venezuele (rozprava)
 23.Výroční zpráva za rok 2016 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům (rozprava)
 24.Politika soudržnosti a tematický cíl „Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách“ (rozprava)
 25.Trestné činy pronásledování (stalking) a ochrana obětí v EU (rozprava)
 26.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu)
 27.Uplatňování mezinárodních norem týkajících se sexuálního násilí ve Španělsku s ohledem na nedávný případ „La Manada“ (rozprava)
 28.Ochrana dětí v rámci migrace (rozprava)
 29.Celosvětový zákaz testování kosmetických přípravků na zvířatech (rozprava)
 30.Řešení otázky bezpečnosti v zemědělských podnicích v EU (rozprava)
 31.Členství ve výborech
 32.Současná situace a výhled do budoucna odvětví chovu ovcí a koz v Unii (krátké přednesení)
 33.Pluralita a svoboda sdělovacích prostředků v Evropské unii (krátké přednesení)
 34.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 35.Pořad jednání příštího denního zasedání
 36.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (168 kb)
23/10/2018 21:28
  Prezenční listina (58 kb)
20/02/2019 08:18
 
Zápis (78 kb)
23/10/2018 21:28
  Prezenční listina (11 kb)
20/02/2019 08:18
  Jmenovitá hlasování (25 kb)
21/12/2018 06:26
 
Zápis (275 kb)
23/10/2018 21:28
  Prezenční listina (69 kb)
20/02/2019 08:18
  Jmenovitá hlasování (499 kb)
21/12/2018 06:26
Poslední aktualizace: 23. října 2018Právní upozornění