Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 2 maja 2018 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Oficjalne powitanie
 6.Skład Parlamentu
 7.Weryfikacja mandatów
 8.Wniosek o uchylenie immunitetu
 9.Skład komisji i delegacji
 10.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 11.Sprostowania (art. 231 Regulaminu)
 12.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu)
 13.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 14.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 15.Składanie dokumentów
 16.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 17.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 18.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 19.Porządek obrad
 20.Decyzja Komisji przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (debata)
 21.Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016 (debata)
 22.Wybory prezydenckie w Wenezueli (debata)
 23.Sprawozdanie roczne za rok 2016 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (debata)
 24.Polityka spójności i cel tematyczny „promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych” (debata)
 25.Przestępstwa stalkingu i ochrona ich ofiar w UE (debata)
 26.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu)
 27.Stosowanie przez Hiszpanię norm międzynarodowych dotyczących definicji przemocy seksualnej w świetle niedawnej sprawy „La Manada” (debata)
 28.Ochrona migrujących dzieci (debata)
 29.Zaprzestanie testowania kosmetyków na zwierzętach na całym świecie (debata)
 30.Bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych w UE (debata)
 31.Skład komisji
 32.Obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość dla unijnych sektorów hodowli owiec i kóz (krótka prezentacja)
 33.Pluralizm mediów i wolność mediów w Unii Europejskiej (krótka prezentacja)
 34.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 35.Porządek obrad następnego posiedzenia
 36.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (163 kb)
23/10/2018 22:34
  Lista obecności (58 kb)
20/02/2019 08:28
 
Protokół (78 kb)
23/10/2018 22:34
  Lista obecności (11 kb)
20/02/2019 08:28
  Głosowanie imienne (27 kb)
21/12/2018 07:06
 
Protokół (282 kb)
23/10/2018 22:34
  Lista obecności (69 kb)
20/02/2019 08:28
  Głosowanie imienne (429 kb)
21/12/2018 07:06
Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018Informacja prawna