Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 - Βρυξέλλες

4. Επανάληψη της συνόδου
CRE

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 11.35.

Παρεμβαίνει η Maria Grapini.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου