Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 3. maj 2018 - BruseljKončna izdaja

6. Stališče Sveta v prvi obravnavi

Predsedujoča je v skladu s členom 64(1) Poslovnika razglasila, da je od Sveta prejela naslednje stališče z razlogi, zaradi katerih je Svet stališče sprejel, in stališče Komisije o:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1036 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije, in Uredbe (EU) 2016/1037 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (05700/1/2018 - C8-0168/2018 2013/0103(COD))

posredovano pristojnemu odboru: INTA

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago za sprejetje stališča, začne teči z jutrišnjim dnem, 4. maja 2018.

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018Pravno obvestilo