Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2043(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0148/2018

Ingivna texter :

A8-0148/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 03/05/2018 - 7.5

Antagna texter :

P8_TA(2018)0195

Protokoll
Torsdagen den 3 maj 2018 - BrysselSlutlig utgåva

7.5. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2017/010 BE/Caterpillar (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Belgien – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) [COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

(Majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0195)

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande