Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2651(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0220/2018

Ingediende teksten :

B8-0220/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 03/05/2018 - 7.7

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0197

Notulen
Donderdag 3 mei 2018 - BrusselDefinitieve uitgave

7.7. Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: genetisch gemodificeerde suikerbiet H7-1 (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de Commissie ENVI, overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie betreffende de verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van levensmiddelen en diervoeders die zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde suikerbiet H7-1 (KM-ØØØH71-4) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (D055630-01 - 2018/2651(RSP)) (B8-0220/2018) - Verantwoordelijke leden: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen en Valentinas Mazuronis

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0197)

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling