Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 3 mai 2018 - BruxellesEdiţie definitivă

8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Gilles Pargneaux - A8-0135/2018
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Seán Kelly și Daniel Hannan

Raport Marco Valli - A8-0139/2018
Stefano Maullu, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias și Seán Kelly

Propunere de rezoluție referitoare la alegerile din Venezuela (2018/2695(RSP)) (B8-0225/2018)
Andrejs Mamikins și Jiří Pospíšil

Raport Andrey Novakov - A8-0136/2018
Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Lola Sánchez Caldentey, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák și Seán Kelly

Propunere de rezoluție referitoare la protecția copiilor migranți (2018/2666(RSP)) (B8-0218/2018)
Krisztina Morvai, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt și Anna Záborská

Propunere de rezoluție referitoare la o interdicție la nivel mondial pentru a elimina testarea pe animale a produselor cosmetice (2017/2922(RSP)) (B8-0217/2018)
Petras Auštrevičius, Branislav Škripek, Momchil Nekov, Stefano Maullu, Igor Šoltes, Michaela Šojdrová, Younous Omarjee, Frédérique Ries, Sylvie Goddyn, Stanislav Polčák și Andrejs Mamikins

Raport Esther Herranz García - A8-0064/2018
Momchil Nekov, Sylvie Goddyn și Dobromir Sośnierz

Raport Barbara Spinelli - A8-0144/2018
Curzio Maltese, Jasenko Selimovic, Krisztina Morvai, Francis Zammit Dimech, Urszula Krupa, Momchil Nekov, Igor Šoltes, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Anna Záborská și Dobromir Sośnierz.

Ultima actualizare: 24 octombrie 2018Notă juridică