Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 3. mai 2018 - BrüsselLõplik väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Presidendivalimised Venezuelas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Arutelu Belgia peaministri Charles Micheliga Euroopa tuleviku teemal (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Tervitus
 6.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 7.Hääletused
  7.1.ELi ja Usbekistani partnerlus- ja koostöölepingu protokoll (Horvaatia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.2.ELi ja Korea raamleping (Horvaatia ühinemine) (kodukorra artikkel 150) *** (hääletus)
  7.3.Uue psühhoaktiivse aine ADB-CHMINACA suhtes kontrollimeetmete kehtestamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.4.Uue psühhoaktiivse aine CUMYL-4CN-BINACA suhtes kontrollimeetmete kehtestamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine (Belgia taotlus – EGF/2017/010 BE/Caterpillar) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.6.ELi finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust käsitlev 2016. aasta aruanne (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.7.Geneetiliselt muundatud suhkrupeet H7 -1 (KM ØØØH71-4) (hääletus)
  7.8.Euroopa Prokuratuuri valikukomisjoni liikme ametisse nimetamine (hääletus)
  7.9.Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2016) (hääletus)
  7.10.Presidendivalimised Venezuelas (hääletus)
  7.11.Ühtekuuluvuspoliitika ja valdkondlik eesmärk „säästva transpordi ja tähtsate võrgutaristute kitsaskohtade kõrvaldamise edendamine“ (hääletus)
  7.12.Lapsrändajate kaitse (hääletus)
  7.13.Loomkatsete üldise keelu kehtestamine kosmeetikatööstuses (hääletus)
  7.14.ELi lamba- ja kitsekasvatuse sektori praegune olukord ja tulevikuväljavaated (hääletus)
  7.15.Meedia mitmekesisus ja meediavabadus Euroopa Liidus (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Assigneeringute ümberpaigutamine
 11.Esitatud dokumendid
 12.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 13.Järgmiste istungite ajakava
 14.Istungi lõpp
 15.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
 1. lisa - Euroopa Prokuratuuri valikukomisjoni liikme ametisse nimetamine
Protokoll
Lõplik väljaanne (138 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (61 kb)
  1 lisa
Lõplik väljaanne (7 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (73 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (11 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (23 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (108 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (253 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (70 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (402 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (860 kb)
Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusalane teave