Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 3. toukokuuta 2018 - BrysselLopullinen painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Venezuelan presidentinvaalit (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Keskustelu Belgian pääministerin Charles Michelin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Tervetulotoivotukset
 6.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta
 7.Äänestykset
  7.1.EU:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja (Kroatian liittyminen) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.2.EU:n ja Korean välinen puitesopimus (Kroatian liittyminen) (työjärjestyksen 150 artikla) *** (äänestys)
  7.3.Uuden psykoaktiivisen aineen ADB-CHMINACA saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.4.Uuden psykoaktiivisen aineen CUMYL-4CN-BINACA saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.5.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: EGF/2017/010 BE/Caterpillar (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.6.Vuosikertomus 2016 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.7.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: muuntogeeninen sokerijuurikas H7-1 (äänestys)
  7.8.Jäsenen nimittäminen Euroopan syyttäjänviraston valintalautakuntaan (äänestys)
  7.9.Vuosittainen kertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta 2016 (äänestys)
  7.10.Venezuelan presidentinvaalit (äänestys)
  7.11.Koheesiopolitiikka ja temaattinen tavoite ”kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista” (äänestys)
  7.12.Lasten suojelu muuttoliikkeen yhteydessä (äänestys)
  7.13.Kosmetiikkaa koskeva yleinen eläinkoekielto (äänestys)
  7.14.EU:n lammas- ja vuohialan nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät (äänestys)
  7.15.Tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja vapaus Euroopan unionissa (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Määrärahojen siirrot
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 13.Seuraavien istuntojen aikataulu
 14.Istunnon päättäminen
 15.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
 Liite 1 - Jäsenen nimittäminen Euroopan syyttäjänviraston valintalautakuntaan
Pöytäkirja
Lopullinen painos (141 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (61 kb)
  Liite 1
Lopullinen painos (7 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (73 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (11 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (24 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (64 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (256 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (69 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (400 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (804 kb)
Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus