Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. gegužės 3 d. - Briuselis
 1.Posėdžio pradžia
 2.Prezidento rinkimai Venesueloje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Diskusijos su Belgijos Ministru Pirmininku Charles'iu Micheliu Europos ateities tema (diskusijos)
 4.Posėdžio atnaujinimas
 5.Oficialus pasveikinimas
 6.Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.ES ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas (Kroatijos Respublikos įstojimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.2.ES ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimas, (Kroatijos Respublikos įstojimas) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) *** (balsavimas)
  7.3.Kontrolės priemonių taikymas naujai psichoaktyviajai medžiagai ADB-CHMINACA * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.4.Kontrolės priemonių taikymas naujai psichoaktyviajai medžiagai CUMYL-4CN-BINACA * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.5.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (Belgijos paraiška „EGF/2017/010 BE/Caterpillar“) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.6.2016 m. metinė ataskaita „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.7.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti cukriniai runkeliai H7-1 (balsavimas)
  7.8.Nario skyrimas į Europos prokuratūros atrankos komisiją (balsavimas)
  7.9.Metinis pranešimas dėl 2016 m. Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės (balsavimas)
  7.10.Prezidento rinkimai Venesueloje (balsavimas)
  7.11.Sanglaudos politika ir teminis tikslas „tvaraus transporto skatinimas ir silpnųjų vietų pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas“ (balsavimas)
  7.12.Vaikų migrantų apsauga (balsavimas)
  7.13.Visuotinis draudimas atlikti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje (balsavimas)
  7.14.Dabartinė avininkystės ir ožkininkystės sektorių padėtis ir ateities perspektyvos Sąjungoje (balsavimas)
  7.15.Žiniasklaidos pliuralizmas ir žiniasklaidos laisvė Europos Sąjungoje (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Asignavimų perkėlimas
 11.Gauti dokumentai
 12.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 13.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 14.Posėdžio pabaiga
 15.Sesijos atidėjimas
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
 1 priedas. - Skyrimas į Europos prokuratūros atrankos grupės narius
Protokolas (140 kb)
24/10/2018 01:50
  Dalyvaujančiųjų sąrašas (61 kb)
20/02/2019 07:56
  1 Priedas (7 kb)
24/10/2018 01:50
 
Protokolas (74 kb)
24/10/2018 01:50
  Dalyvaujančiųjų sąrašas (11 kb)
20/02/2019 07:56
  Balsavimo rezultatai (24 kb)
31/12/2018 14:06
  Vardinis balsavimas (67 kb)
21/12/2018 08:06
 
Protokolas (263 kb)
24/10/2018 01:50
  Dalyvaujančiųjų sąrašas (70 kb)
20/02/2019 07:56
  Balsavimo rezultatai (406 kb)
31/12/2018 14:06
  Vardinis balsavimas (864 kb)
21/12/2018 08:06
Atnaujinta: 2018 m. spalio 24 d.Teisinis pranešimas