Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 3 maja 2018 r. - BrukselaWersja ostateczna
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wybory prezydenckie w Wenezueli (złożone projekty rezolucji)
 3.Debata z premierem Belgii Charles'em Michelem na temat przyszłości Europy (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Oficjalne powitanie
 6.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu
 7.Głosowanie
  7.1.Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Uzbekistanem (przystąpienie Chorwacji) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.2.Umowa ramowa między UE a Koreą (przystąpienie Chorwacji) (art. 150 Regulaminu) *** (głosowanie)
  7.3.Poddanie nowej substancji psychoaktywnej ADB-CHMINACA środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.4.Poddanie nowej substancji psychoaktywnej CUMYL-4CN-BINACA środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.5.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/010 BE/Caterpillar (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.6.Sprawozdanie roczne za rok 2016 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.7.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowany burak cukrowy H7-1 (głosowanie)
  7.8.Mianowanie członka komisji selekcyjnej ds. Prokuratury Europejskiej (głosowanie)
  7.9.Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016 (głosowanie)
  7.10.Wybory prezydenckie w Wenezueli (głosowanie)
  7.11.Polityka spójności i cel tematyczny „promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych” (głosowanie)
  7.12.Ochrona migrujących dzieci (głosowanie)
  7.13.Zaprzestanie testowania kosmetyków na zwierzętach na całym świecie (głosowanie)
  7.14.Obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość dla unijnych sektorów hodowli owiec i kóz (głosowanie)
  7.15.Pluralizm mediów i wolność mediów w Unii Europejskiej (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Przesunięcie środków
 11.Składanie dokumentów
 12.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 13.Kalendarz następnych posiedzeń
 14.Zamknięcie posiedzenia
 15.Przerwa w obradach
 Lista obecności
 Załącznik 1 - Mianowanie członka komisji selekcyjnej ds. Prokuratury Europejskiej
Protokół
Wersja ostateczna (140 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (61 kb)
  Załącznik 1
Wersja ostateczna (7 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (74 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (11 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (24 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (52 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (264 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (70 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (408 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (868 kb)
Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna