Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 3 maj 2018 - BrysselSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Presidentvalet i Venezuela (ingivna resolutionsförslag)
 3.Debatt med Belgiens premiärminister, Charles Michel, om Europas framtid (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Välkomsthälsning
 6.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 7.Omröstning
  7.1.Protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Uzbekistan (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.2.Ramavtal EU-Korea (Kroatiens anslutning) (artikel 150 i arbetsordningen) *** (omröstning)
  7.3.Att underställa det nya psykoaktiva ämnet ADB-CHMINACA kontrollåtgärder * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.4.Att underställa det nya psykoaktiva ämnet CUMYL-4CN-BINACA kontrollåtgärder * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2017/010 BE/Caterpillar (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.6.Årsrapporten för 2016 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.7.Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierade sockerbetan H7-1 (omröstning)
  7.8.Utnämning av en ledamot till urvalskommittén för Europeiska åklagarmyndigheten (omröstning)
  7.9.Årsrapporten om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet 2016 (omröstning)
  7.10.Presidentvalet i Venezuela (omröstning)
  7.11.Sammanhållningspolitiken och det tematiska målet att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur (omröstning)
  7.12.Skydd av migrerande barn (omröstning)
  7.13.Ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur (omröstning)
  7.14.Den aktuella situationen och framtidsutsikterna för får- och getsektorerna i EU (omröstning)
  7.15.Mediernas frihet och mångfald i Europeiska unionen (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Anslagsöverföringar
 11.Inkomna dokument
 12.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 13.Datum för nästa sammanträdesperiod
 14.Avslutande av sammanträdet
 15.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
 Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot till urvalskommittén för Europeiska åklagarmyndigheten
Protokoll
Slutlig utgåva (141 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (61 kb)
  Bilaga 1
Slutlig utgåva (7 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (72 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (11 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (23 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (53 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (258 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (70 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (402 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (868 kb)
Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande