Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 28. svibnja 2018. - Strasbourg

12. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik je izjavio da nije zaprimio zahtjev zastupnika ili kluba/klubova zastupnika koji dosežu barem srednji prag da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore koja je najavljena zapisnikom od srijede 2. svibnja 2018. (točka 10. zapisnika od 2.5.2018.).

Odbor ECON mogao je stoga započeti pregovore nakon isteka roka predviđenog u članku 69.c, stavku 2. Poslovnika.

°
° ° °

Predsjednik objavljuje odluke nekoliko odbora o stupanju u međuinstitucijske pregovore, u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika:

- Odbor LIBE, na temelju Izvješća o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkog postupka za međunarodnu zaštitu u Uniji i stavljanju izvan snage Direktive 2013/32/EU (COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)). Izvjestiteljica: Laura Ferrara (A8-0171/2018);

- Odbor ECON, na temelju Izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu postupaka i tijela uključenih u izdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama i zahtjeva za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)). Izvjestiteljica: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018);

- Odbor TRAN, na temelju Izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1008/2008 o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)). Izvjestiteljica: Claudia Țapardel (A8-0150/2018);

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika, zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku zatražiti, prije ponoći sutra, u utorak 29. svibnja 2018., da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.

Posljednje ažuriranje: 24. listopada 2018.Pravna napomena