Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 28. května 2018 - Štrasburk

13. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Výbor TRAN předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

- oprava P7_TA(2014)0389(COR02) ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 146–185) - (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. dubna 2014 k přijetí výše uvedené směrnice P7_TA(2014)0389) (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD) - výbor TRAN)

Pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty, aby se o této opravě hlasovalo, považuje se podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu za schválenou.

Oprava je po dobu trvání tohoto dílčího plenárního zasedání k dispozici na internetových stránkách Europarl.

Poslední aktualizace: 5. listopadu 2018Právní upozornění