Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 28. mai 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne

13. Parandus (kodukorra artikkel 231)

TRAN-komisjon on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud teksti kohta järgmise paranduse:

– Parandus P7_TA(2014)0389(COR02) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiivis 2014/90/EL, milles käsitletakse laevavarustust ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/98/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 146-185) – (15. aprillil 2014. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud direktiiv P7_TA(2014)0389) (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD)TRAN-komisjon)

Kooskõlas kodukorra artikli 231 lõikega 4 loetakse parandus heakskiidetuks, kui ükski fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei nõua 24 tunni jooksul selle hääletamisele panekut.

Parandus on kättesaadav Europarli veebisaidil käesoleva istungjärgu ajal.

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusalane teave