Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 28 maja 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

13. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Komisja TRAN przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski:

- Sprostowanie P7_TA(2014)0389(COR02) do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyposażenia morskiego i uchylającej dyrektywę Rady 96/98/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 146-185) - (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 15 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia wspomnianej wyżej dyrektywy P7_TA(2014)0389) (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD) - komisja TRAN)

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że w ciągu dwudziestu czterech godzin grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg złożą wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne na stronie Europarl przez czas trwania obecnej sesji plenarnej.

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna