Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 28. mája 2018 - Štrasburg

13. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Výbor TRAN predložil toto korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom:

- Korigendum P7_TA(2014)0389(COR02) k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ z 23. júla 2014 o vybavení námorných lodí a o zrušení smernice Rady 96/98/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 146–185) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia vyššie uvedenej smernice P7_TA(2014)0389) (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD) - výbor TRAN)

V súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do 24 hodín nepredloží politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je k dispozícii na webovej stránke Europarl po dobu trvania tejto schôdze.

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne oznámenie