Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. május 28., Hétfő - StrasbourgVégleges kiadás

21. Ügyrend
CRE

A 2018. II. májusi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 621.808/PDOJ) kiosztották, amelyhez a következő módosításokat javasolták (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd

Az elnök tájékoztat, hogy az Elnökök Értekezlete jóváhagyta a terrorizmussal foglalkozó különbizottság (TERR) arra irányuló kérelmét, hogy megbízatását két hónappal hosszabbítsák meg.

Erre a hosszabbításra azért van szükség, hogy a TERR bizottság végre tudja hajtani megbízatását.

Ezt a határozatot felveszik a keddi szavazások órájába, és akkor tekintik elfogadottnak, ha ellene senki sem emel kifogást.

A PPE képviselőcsoprt arra irányuló kérelme, hogy halasszák el szerdára a szavazást az alábbi jelentésről: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018) A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás értelmezése és végrehajtása (PDOJ. 20. pont).

Felszólal: Pavel Svoboda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérelmet.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

A Verts/ALE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy egy csütörtökön szavazásra bocsátandó állásfoglalásra irányuló indítvány benyújtásával zárják le a vitát a Bizottság alábbi nyilatkozatáról: Az Egyesült Államok által bevezetett vámok az acél- és aluminiumágazatban (PDOJ 78. pont).

Felszólal: Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést, és Alessia Maria Mosca, aki ellenzi a kérést.

Név szerinti szavazással (54 mellette, 233 ellene, 9 tartózkodás), a parlament elutasítja a kérést.

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy délutáni harmadik napirendi pontként vegyék fel a Bizottság és a Tanács alábbi nyilatkozatát: Átfogó közös cselekvési terv végrehajtási és fenntartási (állásfoglalás nélkül).

Felszólal: Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést, és Victor Boştinaru, aki ellenzi a kérést.

Név szerinti szavazással (73 mellette, 215 ellene, 4 tartózkodás), a parlament elutasítja a kérést.

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy délutáni ötödik napirendi pontként vegyenek fel egy, a Tanácshoz intézett szóbeli kérdést: A nukleáris fegyverek tilalma.

Felszólal: João Pimenta Lopes, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést.

Név szerinti szavazással (142 mellette, 151 ellene, 5 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

Szerda

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy délutáni második napirendi pontként vegyék fel a Tanács és a Bizottság nyilatkozatát: „Aránytalanul nagy erők bevetése a menekültek és a migránsok ellen, Mawda ügye”.

Felszólal: Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést, és Tomáš Zdechovský, aki ellenzi a kérést.

Név szerinti szavazással (128 mellette, 149 ellene, 13 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy délutáni harmadik napirendi pontként vegyenek fel egy, a Bizottsághoz intézett szóbeli kérdést: „A Brüsszel IIa. rendelet I. fejezete hatályának a bejegyzett élettársi kapcsolatokra történő kiterjesztése” (átdolgozás) (állásfoglalás nélkül).

Felszólal: Evelyne Gebhardt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést.

Név szerinti szavazással (150 mellette, 114 ellene, 10 tartózkodás), a Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Az PPE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy délutáni második napirendi pontként vegyék fel Elisabetta Gardini jelentését (A8-0180/2018): „Uniós polgári védelmi mechanizmus”.

Felszólal: Elisabetta Gardini, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Csütörtök

Nincs javasolt változtatás.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.

Felszólal: Edouard Martin, a szexuális zaklatás és bántalmazás ellen az Unióban folytatott küzdelemről szóló 2017. október 26-i állásfoglalás elfogadásáról (2017.10.26-i jegyzőkönyv, 10. pont ) (Az elnök megerősíti, hogy az Elnökség és a tanácsadó bizottság tovább dolgozik a Parlament által megkívántak szerint).

Utolsó frissítés: 2018. október 24.Jogi nyilatkozat