Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2018 m. gegužės 28 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

21. Darbų programa
CRE

Buvo išdalytas galutinis plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas mai II 2018 (PE 621.808/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Antradienis

Pirmininkas pranešė, kad Pirmininkų sueiga patvirtino specialiojo komiteto terorizmo klausimais (TERR komitetas) prašymą pratęsti jo įgaliojimus dar dviems mėnesiams.

Šis pratęsimas yra būtinas, siekiant TERR komitetui baigti jo įsipareigojimus.d

Šis pratšymas bus įtrauktas į antradienio darbotvarkę ir bus patvirtintas, jei dėl jo nebus prieštaravimų.

PPE frakcijos prašymas, kuriuo siekima balsuoti dėlt Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018) pranešimo dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimas ir įgyvendinimas (galutinės darbotvarkės 20 punktas) trečiadienio.

Kalbėjo Pavel Svoboda PPE frakcijos vardu, pagrįsdamas savo prašymą.

Parlamentas pritarė prašymui.

Verts/ALE frakcijos prašymas, kuriuo siekiama baigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo dėl JAV taikomų muitų tarifų plieno ir aliuminio sektoriuose (galutinės darbotvarkės projekto 78 punktas) , pateikiant pasiūlymas dėl rezoliucijos, dėl kurio bus balsuojama ketvirtadienis.

Kalbėjo: Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, pagrindžiant prašymą ir Alessia Maria Mosca prieštaraudama prašymui.

Vardinio balsavimo metu (54 už, 233 prieš, 9 susilaikė), Parlamentas atnešė šį prašymą.

GUE/NGL frakcijos prašymas, kuriuo siekima į popietinę darbotvarkę įtraukti trečiuoju punktu Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl įgyvendinimo priemonių ir BVVP išlaikymo (nepateikiant rezoliucijos).

Kalbėjo: Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, pagrįsdama prašymą ir Victor Boştinaru prieštaraudamas prašymui.

vadinio balsavimo metu (73 už, 215 prieš, 4 susilaikė), Parlamentas atmetė šį prašymą.

GUE/NGL frakcijos prašymas, kuriuo siekima į popietinę darbotvarkę penktuoju punktu įtraukti klausimą Tarybai, į kurį atsakoma žodžiu, dėl Sutarties dėl Branduolinių ginklų uždraudimo.

Kalbėjo João Pimenta Lopes GUE/NGL frakcijos vardu, pagrindžiant prašymą.

Vardinio balsavimo metu (142 už, 151 prieš, 5 susilaikė), Parlamentas atmetė šį prašymą.

Trečiadienis

GUE/NGL frakcijos prašymas, kuriuo siekiama antruoju darbotvarkės po pietų punktu įtraukti Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl pernelyg didelio pajėgų naudojimo pabėgėliams ir migrantams. Mawdos atvejo.

Kalbėjo: Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, pagrįsdama šį prašymą, ir Tomáš Zdechovský prieštaraudamas šiam prašymui.

Vardinio balsavimo metu (128 už, 149 prieš, 13 susilaikė), Parlamentas atmetė prašymą.

S&D frakcijos prašymas, kuriuo siekiama trečiuoju popietinės darbotvarkės punktu įtraukti klausimą Komisijai, į kurį atsakoma žodžiu, dėl „Įregistruotos partnerystės įtraukimo į Reglamento „Briuselis IIa“ I skyriaus taikymo sritį (nauja redakcija)“ (nepateikiant rezoliucijos).

Kalbėjo Evelyne Gebhardt S&D frakcijos vardu, pagrįsdama šį prašymą.

Vardinio balsavimo metu(150 už, 114 prieš, 10 susilaikė), Parlamentas pritarė šiam prašymui.

PPE frakcijos prašymas, kuriuo siekiama antruoju popietinės darbotvarkės punktu įtraukti Elisabetta Gardini pranešimą (A8-0180/2018) dėl "Sąjungos civilinės saugos mechanizmas".

Kalbėjo Elisabetta Gardini PPE frakcijos vardu, pagrįsdama šį prašymą.

Parlamentas pritarė prašymui.

Ketvirtadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.

Kalbėjo Edouard Martin dėl tolesnių veiksmų, patvirtinus 26 spalio 2017 rezoliuciją dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir piktnaudžiavimu ES (2017 10 26 protokolo 10 punktas) (pirmininkas patikino, kad Biuras ir konsultacinis komitetas tęs savo veiklą, pagal Parlamento nubrėžtas gaires).

Atnaujinta: 2019 m. vasario 11 d.Teisinis pranešimas