Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 28. maijs - StrasbūraGalīgā redakcija

21. Darba kārtība
CRE

Bija izdalīts 2018. gada maija II sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 621.808/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Pirmdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

Otrdiena

Sēdes vadītājs paziņoja, ka Priekšsēdētāju konference ir apstiprinājusi Īpašās komitejas terorisma jautājumos (TERR) pieprasījumu pagarināt tās pilnvaru termiņu par diviem mēnešiem.

Šis pagarinājums ir nepieciešams, lai TERR komiteja varētu īstenot savas pilnvaras.

Šo lēmumu iekļaus otrdienas balsošanas laikā un uzskatīs par pieņemtu, ja netiks izteikti nekādi iebildumi.

PPE grupas pieprasījums pārcelt uz trešdienu balsojumu par Pavel Svoboda un Richard Corbett ziņojumu par iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretāciju un īstenošanu (A8-0170/2018) (GDKP 20. punkts).

Uzstājās Pavel Svoboda PPE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Verts/ALE grupas pieprasījums, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu “ASV tarifi tērauda un alumīnija nozarē” (GDKP 78. punkts), iesniegt rezolūcijas priekšlikumu, par kuru tiktu balsots ceturtdien.

Uzstājās Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Alessia Maria Mosca, pret to iebilstot.

Balsojot pēc saraksta (54 par, 233 pret, 9 atturas), Parlaments pieprasījumu noraidīja.

GUE/NGL grupas pieprasījums kā trešo punktu pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus par kopīgā visaptverošā rīcības plāna piemērošanas un saglabāšanas pasākumiem (bez rezolūcijas).

Uzstājās Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Victor Boştinaru, pret to iebilstot.

Balsojot pēc saraksta (73 par, 215 pret, 4 atturas), Parlaments pieprasījumu noraidīja.

GUE/NGL grupas pieprasījums kā piekto punktu pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut mutiski atbildamu jautājumu Padomei par Līgumu par kodolieroču aizliegumu.

Uzstājās João Pimenta Lopes GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta (142 par, 151 pret, 5 atturas), Parlaments pieprasījumu noraidīja.

Trešdiena

GUE/NGL grupas pieprasījums kā otro punktu pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus par tematu “Pārmērīga spēka lietošana pret bēgļiem un migrantiem: Mawda lieta.”

Uzstājās Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Tomáš Zdechovský, pret to iebilstot.

Balsojot pēc saraksta (128 par, 149 pret, 13 atturas), Parlaments pieprasījumu noraidīja.

S&D grupas pieprasījums kā trešo punktu pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut mutiski atbildamu jautājumu Komisijai par tematu “Regulas “Brisele IIa” I nodaļas piemērošanas jomas paplašināšana, tajā iekļaujot reģistrētas partnerattiecības (pārstrādāta redakcija)” (bez rezolūcijas).

Uzstājās Evelyne Gebhardt S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta (150 par, 114 pret, 10 atturas), Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

PPE grupas pieprasījums kā otro punktu darba kārtībā iekļaut Elisabetta Gardini ziņojumu (A8-0180/2018) “Savienības civilās aizsardzības mehānisms“.

Uzstājās Elisabetta Gardini PPE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Ceturtdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

Uzstājās Edouard Martin par pasākumiem, kas veikti saistībā ar 2017. gada 26. oktobrī pieņemto rezolūciju par seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošanu Eiropas Savienībā (26.10.2017. protokola 10. punkts) (sēdes vadītājs apliecināja, ka Prezidijs un konsultatīvā komiteja turpina strādāt Parlamenta norādītajā virzienā).

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums