Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 28 mai 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

21. Ordinea lucrărilor
CRE

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din mai II 2018 (PE 621.808/PDOJ) a fost distribuit cu următoarele modificări propuse (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marți

Președintele a comunicat că Conferința președinților a aprobat cererea Comisiei speciale privind terorismul (TERR) în vederea prelungirii cu două luni a duratei mandatului ei.

Această prelungire este necesară pentru a permite Comisiei TERR să își ducă la bun sfârșit mandatul.

Prezenta decizie va fi înscrisă la votarea de marți și va fi considerată adoptată în cazul în care nu se ridică nicio obiecție.

Cererea Grupului PPE în vederea amânării votului privind raportul Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018) Interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare (punctul 20 din PDOZ) de miercuri.

A intervenit Pavel Svoboda, în numele Grupului PPE, care a motivat cererea.

Parlamentul a aprobat cererea.

Cererea Grupului Verts/ALE în vederea închiderii dezbaterii privind declarația Comisiei referitoare la taxele vamale impuse de Statele Unite în sectorul oțelului și aluminiului (punctul 78 din PDOZ) prin prezentarea unei propuneri de rezoluție, care va fi votată joi.

Au intervenit: Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, care a motivat cererea, și Alessia Maria Mosca, împotriva cererii.

Prin AN (54 pentru, 233 împotrivă, 9 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Cererea Grupului GUE/NGL pentru adăugarea ca punctul 3 de după-amiază a declarațiilor Consiliului și Comisiei referitoare la măsurile de punere în aplicare și de menținere a Planului comun de acțiune cuprinzător (fără rezoluție).

Au intervenit: Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, și Victor Boştinaru, împotriva cererii.

Prin AN (73 pentru, 215 împotrivă, 4 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Cererea Grupului GUE/NGL pentru adăugarea ca punctul 5 de după-amiază a unei întrebări întrebare cu solicitare de răspuns oral adresate Consiliului referitoare la Tratatul privind interzicerea armelor nucleare.

A intervenit João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea.

Prin AN (142 pentru, 151 împotrivă, 5 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Miercuri

Cererea Grupului GUE/NGL pentru adăugarea ca punctul 2 de după-amiază a declarațiilor Consiliului și Comisiei referitoare la „Utilizarea excesivă a forței împotriva refugiaților și migranților, cazul Mawda”.

Au intervenit: Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, și Tomáš Zdechovský, împotriva cererii.

Prin AN (128 pentru, 149 împotrivă, 13 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Cererea Grupului S&D pentru adăugarea ca punctul 3 de după-amiază a unei întrebări întrebare cu solicitare de răspuns oral adresate Comisiei referitoare la „Extinderea domeniului de aplicare a Capitolului I din Regulamentul Bruxelles IIa pentru a include parteneriatele înregistrate (reformare)” (fără rezoluție).

A intervenit Evelyne Gebhardt, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea.

Par AN (150 pentru, 114 împotrivă, 10 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Cererea Grupului PPE pentru adăugarea ca punctul 2 de după-amiază a raportului Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) „Mecanismul de protecție civilă al UE”.

A intervenit Elisabetta Gardini, în numele Grupului PPE, care a motivat cererea.

Parlamentul a aprobat cererea.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

A intervenit Edouard Martin, referitor la cursul dat adoptării, la 26 octombrie 2017, a Rezoluției privind combaterea hărțuirii și abuzului sexual în UE (punctul 10 al PV din 26.10.2017) (Președintele a asigurat că Biroul și Comitetul consultativ vor continua să lucreze pentru atingerea obiectivelor stabilite de adunare).

Ultima actualizare: 24 octombrie 2018Notă juridică