Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2037(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0178/2018

Ingivna texter :

A8-0178/2018

Debatter :

PV 28/05/2018 - 25
CRE 28/05/2018 - 25

Omröstningar :

PV 30/05/2018 - 13.8
CRE 30/05/2018 - 13.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0224

Protokoll
Måndagen den 28 maj 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

25. Framtiden för livsmedel och jordbruk (debatt)
CRE

Betänkande om framtiden för livsmedel och jordbruk [2018/2037(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Herbert Dorfmann redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talare: Seán Kelly (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Angélique Delahaye (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Maria Noichl (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Nedzhmi Ali (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Albert Deß för PPE-gruppen, Clara Eugenia Aguilera García för S&D-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, Ulrike Müller för ALDE-gruppen, Thomas Waitz för Verts/ALE-gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, Philippe Loiseau för ENF-gruppen, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Franz Obermayr, Esther Herranz García, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Norbert Erdős, Tibor Szanyi och Marijana Petir.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė, Georgios Epitideios, Peter Jahr och Maria Gabriela Zoană.

Talare: Phil Hogan och Herbert Dorfmann.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.8 i protokollet av den 30.5.2018.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande