Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 28. maj 2018 - StrasbourgEndelig udgave

28. Connecting Europe-faciliteten efter 2020 (forhandling)
CRE

Redegørelse ved Kommissionen: Connecting Europe-faciliteten efter 2020 (2018/2718(RSP))

Violeta Bulc (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Marian-Jean Marinescu for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Wim van de Camp, Isabella De Monte og Massimiliano Salini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Francisco José Millán Mon, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov og João Pimenta Lopes.

Indlæg af Violeta Bulc.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 31.5.2018.

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse