Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 28 Μαΐου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

34. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 23.42.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου