Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 28. maj 2018 - StrasbourgEndelig udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Mindeord
 4.Erklæring fra formanden
 5.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 6.Parlamentets sammensætning
 7.De politiske gruppers sammensætning
 8.Valgs prøvelse
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 10.Anmodning om ophævelse af immunitet
 11.Afslutning af en procedure om ophævelse af et medlems immunitet
 12.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c)
 13.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 14.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2) (godkendelse)
 15.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 16.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtagne dokumenter)
 17.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 18.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 19.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 20.Modtagne dokumenter
 21.Arbejdsplan
 22.Kommissionens afgørelse om den tredje mobilitetspakke (forhandling)
 23.Flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande ***I (forhandling)
 24.Optimering af værdikæden i EU's fiskerisektor - Fiskevarers overensstemmelse med kriterierne for tiltrædelse af EU's marked (forhandling)
 25.Fremtiden for fødevarer og landbrug (forhandling)
 26.Gennemførelsen af den fælles landbrugspolitiks redskaber for unge landbrugere i EU efter 2013-reformen (forhandling)
 27.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)
 28.Connecting Europe-faciliteten efter 2020 (forhandling)
 29.Fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (kortfattet forelæggelse)
 30.Bæredygtig finansiering (kortfattet forelæggelse)
 31.EU's resultattavle for retsområdet 2017 (kortfattet forelæggelse)
 32.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 33.Dagsorden for næste møde
 34.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol
Endelig udgave (194 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (57 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (82 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (11 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (29 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (289 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (68 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (396 kb)
Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse