Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Zapisnik
Ponedjeljak, 28. svibnja 2018. - StrasbourgZavršno izdanje
 1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Sjećanje
 4.Izjava Predsjedništva
 5.Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica
 6.Sastav Parlamenta
 7.Sastav klubova zastupnika
 8.Provjera valjanosti mandata
 9.Sastav odbora i izaslanstava
 10.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta
 11.Zatvaranje postupka ukidanja zastupničkog imuniteta
 12.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)
 13.Ispravak (članak 231. Poslovnika)
 14.Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (članak 137. stavak 2. Poslovnika) (odobrenje)
 15.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 16.Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje)
 17.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 18.Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta
 19.Tekstovi sporazuma koje je proslijedilo Vijeće
 20.Podnošenje dokumenata
 21.Plan rada
 22.Odluka Komisije o Trećem paketu za mobilnost (rasprava)
 23.Višegodišnji plan za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi ***I (rasprava)
 24.Optimizacija vrijednosnog lanca u sektoru ribarstva EU-a - Usklađenost proizvoda ribarstva s kriterijima za pristup tržištu EU-a (rasprava)
 25.Budućnost hrane i poljoprivrede (rasprava)
 26.Provedba instrumenata ZPP-a za mlade poljoprivrednike u EU-u nakon reforme iz 2013. (rasprava)
 27.Ispravci (članak 231. Poslovnika)
 28.Instrument za povezivanje Europe nakon 2020. (rasprava)
 29.Tumačenje i provedba Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva (kratko predstavljanje)
 30.Održivo financiranje (kratko predstavljanje)
 31.Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2017. (kratko predstavljanje)
 32.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 33.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 34.Zatvaranje dnevne sjednice
 Popis nazočnih
Zapisnik
Završno izdanje (195 kb)
  Popis nazočnih
Završno izdanje (57 kb)
 
Zapisnik
Završno izdanje (83 kb)
  Popis nazočnih
Završno izdanje (11 kb)
  Poimenična glasovanja
Završno izdanje (29 kb)
 
Zapisnik
Završno izdanje (280 kb)
  Popis nazočnih
Završno izdanje (68 kb)
  Poimenična glasovanja
Završno izdanje (472 kb)
Posljednje ažuriranje: 24. listopada 2018.Pravna napomena