Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 28. mája 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.In memoriam
 4.Vyhlásenie Predsedníctva
 5.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Zloženie politických skupín
 8.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 9.Zloženie výborov a delegácií
 10.Žiadosť o zbavenie imunity
 11.Ukončenie konania o zbavení imunity poslanca
 12.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 13.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 14.Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku) (schválenie)
 15.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 16.Väčšie interpelácie článok 130b rokovacieho poriadku (predloženie)
 17.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 18.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 19.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 20.Predloženie dokumentov
 21.Program práce
 22.Rozhodnutie Komisie prijaté v súvislosti s tretím balíkom mobility (rozprava)
 23.Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov ***I (rozprava)
 24.Optimalizácia hodnotového reťazca v odvetví rybárstva v EÚ - Zhoda produktov rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ (rozprava)
 25.Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva (rozprava)
 26.Uplatňovanie nástrojov SPP pre mladých poľnohospodárov v EÚ po reforme v roku 2013 (rozprava)
 27.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)
 28.Nástroj na prepájanie Európy po roku 2020 (rozprava)
 29.Výklad a vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (stručná prezentácia)
 30.Udržateľné financie (stručná prezentácia)
 31.Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2017 (stručná prezentácia)
 32.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 33.Program rokovania na nasledujúci deň
 34.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (191 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (57 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (85 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (11 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (30 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (289 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (69 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (477 kb)
Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne oznámenie