Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2714(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B8-0239/2018

Разисквания :

PV 29/05/2018 - 2
CRE 29/05/2018 - 2

Гласувания :

PV 30/05/2018 - 13.10
CRE 30/05/2018 - 13.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0226

Протокол
Вторник, 29 май 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

2. Многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г. и собствените ресурси (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г. и собствените ресурси (2018/2714(RSP))

Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) и Günther Oettinger (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Jan Olbrycht, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ashley Fox, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, Zbigniew Kuźmiuk, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lara Comi, Marco Zanni, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria João Rodrigues, Steven Woolfe, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Janusz Lewandowski, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Jean Arthuis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Helga Trüpel, Younous Omarjee, Marco Valli, Harald Vilimsky, José Manuel Fernandes, Isabelle Thomas, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, Marcus Pretzell, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Marie-Pierre Vieu, Jörg Meuthen, Françoise Grossetête, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lefteris Christoforou, Albert Deß, Krišjānis Kariņš и Roberta Metsola.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Elisabetta Gardini, Czesław Adam Siekierski и Tomáš Zdechovský.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Georgios Kyrtsos, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Liadh Ní Riada, Francisco José Millán Mon, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Lara Comi и Jean-Paul Denanot.

Изказаха се: Günther Oettinger, Моника Панайотова и Jean Arthuis.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   José Manuel Fernandes, от името на групата PPE, Eider Gardiazabal Rubial, от името на групата S&D, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, и Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и собствените ресурси (2018/2714(RSP)) (B8-0239/2018);

—   Bernd Kölmel, от името на групата ECR, относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси (2018/2714(RSP)) (B8-0240/2018);

—   Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси (2018/2714(RSP)) (B8-0241/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.10 от протокола от 30.5.2018 г.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация