Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2714(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B8-0239/2018

Forhandlinger :

PV 29/05/2018 - 2
CRE 29/05/2018 - 2

Afstemninger :

PV 30/05/2018 - 13.10
CRE 30/05/2018 - 13.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0226

Protokol
Tirsdag den 29. maj 2018 - StrasbourgEndelig udgave

2. Den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter (2018/2714(RSP))

Monika Panayotova (formand for Rådet) og Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Jan Olbrycht for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ashley Fox, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, Zbigniew Kuźmiuk for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lara Comi, Marco Zanni for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria João Rodrigues, Steven Woolfe, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Janusz Lewandowski, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Jean Arthuis, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Helga Trüpel, Younous Omarjee, Marco Valli, Harald Vilimsky, José Manuel Fernandes, Isabelle Thomas, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, Marcus Pretzell, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Marie-Pierre Vieu, Jörg Meuthen, Françoise Grossetête, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lefteris Christoforou, Albert Deß, Krišjānis Kariņš og Roberta Metsola.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Elisabetta Gardini, Czesław Adam Siekierski og Tomáš Zdechovský.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Georgios Kyrtsos, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Liadh Ní Riada, Francisco José Millán Mon, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Lara Comi og Jean-Paul Denanot.

Talere: Günther Oettinger, Monika Panayotova og Jean Arthuis.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   José Manuel Fernandes for PPE-Gruppen, Eider Gardiazabal Rubial for S&D-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen og Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter (2018/2714(RSP)) (B8-0239/2018)

—   Bernd Kölmel for ECR-Gruppen om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter (2018/2714(RSP)) (B8-0240/2018)

—   Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter (2018/2714(RSP)) (B8-0241/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.10 i protokollen af 30.5.2018.

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse