Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2714(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B8-0239/2018

Debaty :

PV 29/05/2018 - 2
CRE 29/05/2018 - 2

Głosowanie :

PV 30/05/2018 - 13.10
CRE 30/05/2018 - 13.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0226

Protokół
Wtorek, 29 maja 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

2. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i zasoby własne (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i zasoby własne (2018/2714(RSP))

Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Günther Oettinger (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Jan Olbrycht w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ashleya Foxa, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Zbigniew Kuźmiuk w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Larę Comi, Marco Zanni w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię João Rodrigues, Steven Woolfe niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Janusz Lewandowski, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Jean Arthuis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Helga Trüpel, Younous Omarjee, Marco Valli, Harald Vilimsky, José Manuel Fernandes, Isabelle Thomas, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, Marcus Pretzell, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Marie-Pierre Vieu, Jörg Meuthen, Françoise Grossetête, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lefteris Christoforou, Albert Deß, Krišjānis Kariņš i Roberta Metsola.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Elisabetta Gardini, Czesław Adam Siekierski i Tomáš Zdechovský.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Georgios Kyrtsos, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Liadh Ní Riada, Francisco José Millán Mon, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Lara Comi i Jean-Paul Denanot.

Głos zabrali: Günther Oettinger, Monika Panayotova i Jean Arthuis.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   José Manuel Fernandes, w imieniu grupy politycznej PPE, Eider Gardiazabal Rubial, w imieniu grupy S&D, Gérard Deprez, w imieniu grupy politycznej ALDE, i Jordi Solé, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych (2018/2714(RSP)) (B8-0239/2018);

—   Bernd Kölmel, w imieniu grupy ECR, w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych (2018/2714(RSP)) (B8-0240/2018);

—   Younous Omarjee, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych (2018/2714(RSP)) (B8-0241/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.10 protokołu z dnia 30.5.2018.

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna