Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 29 Μαΐου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5. Πανηγυρική συνεδρίαση - Δημοκρατία της Γουινέας
CRE

(Από τις 12.10 έως τις 12.30, το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της επίσκεψης του Alpha Condé, Προέδρου της Δημοκρατίας της Γουινέας.)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου