Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 29 май 2018 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

6. Възобновяване на заседанието
CRE

Заседанието беше възобновено в 12.30 ч.

Изказаха се: Bruno Gollnisch за нарушение на Правилника за дейността (Председателят го отбелязва), László Tőkés (Председателят прекъсна оратора, тъй като не ставаше въпрос за нарушение на Правилника за дейността) и Ignazio Corrao (Председателят прекъсна оратора, тъй като не ставаше въпрос за нарушение на Правилника за дейността).

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация