Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0348(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0149/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0149/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/05/2018 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0205

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 29 Μαΐου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7.2. Εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας και επίπεδα διαφύλαξης για ορισμένα αποθέματα ρέγγας στη Βαλτική Θάλασσα ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 όσον αφορά το εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας και τα επίπεδα διαφύλαξης για ορισμένα αποθέματα ρέγγας στη Βαλτική Θάλασσα [COM(2017)0774 - C8-0446/2017- 2017/0348(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Alain Cadec (A8-0149/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0205)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου