Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0238(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0263/2017

Ingediende teksten :

A8-0263/2017

Debatten :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Stemmingen :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

Notulen
Dinsdag 29 mei 2018 - Straatsburg

7.9. Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 676/2007 en (EG) nr. 1342/2008 van de Raad [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0212)

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0212)

Het woord werd gevoerd door:

Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, die verzoekt om een stemming over de amendementen overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement.

Het Parlement verwerpt het verzoek bij hoofdelijke stemming (178 voor, 444 tegen, 23 onthoudingen).

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling