Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 29 mei 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

12. Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat zij overeenkomstig artikel 137, lid 2, van het Reglement, een verzoek van de Commissie FEMM heeft ontvangen om het Europees Economisch en Sociaal Comité te raadplegen teneinde advies in te winnen over "De situatie van Romavrouwen".

Dit raadplegingsverzoek zal geacht worden te zijn goedgekeurd tenzij een fractie of een aantal leden ten minste de lage drempel bereikt en binnen een termijn van 24 uur een verzoek indient om het bovenstaande verzoek in stemming te brengen.

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling